Hoe werken wij

Bij bekkenbodemproblemen is het belangrijk om goed te weten wat uw klachten zijn. De bekkenoefentherapeut zal u daarom vragen de klachten zo goed mogelijk te beschrijven. Daarna volgen er nog vragen over het plassen, de ontlasting, seksualiteit, over zwangerschappen en of er nog andere klachten zijn. Ook wil de therapeut weten of u medicijnen gebruikt en of er medische ingrepen zijn geweest. Hierna volgen er een aantal testen of u de bekkenbodemspieren op een goede manier kunt gebruiken en of u deze spieren goed kunt spannen en ontspannen. Een bekkenoefentherapeut kijkt ook altijd naar uw algehele lichaamshouding en naar hoe u beweegt om te bekijken hoe uw bekkenbodemspieren zich gedragen tijdens het staan en zitten en bij uw dagelijkse bewegingen.

De onderzoekmethode is zo samengesteld dat inwendig onderzoek niet nodig is. Wel zal de therapeut tijdens het onderzoek naar de bekkenbodem kijken en deze, indien nodig, palperen.

Na het onderzoek worden de mogelijkheden met u besproken en gaat de bekkenoefentherapeut altijd samen met u op ontdekkingsreis naar de mogelijkheden en onmogelijkheden om zo samen te werken aan herstel.
Als u niet door een arts bent verwezen, kan het zijn dat u het advies krijgt eerst contact op te nemen met een specialist.  Dit kan zijn een gynaecoloog, een uroloog, een orthopeed of een seksuoloog. Dit is afhankelijk van de klacht.
Het bekkengebied is niet los te koppelen van de rest van het lichaam. Een bekkenoefentherapeut geeft dan ook nooit alleen maar bekkenbodemoefeningen.

Veel mensen denken dat bekkenbodemspieren ergens diep in het lichaam liggen en dat we er toch geen invloed op kunnen uitoefenen. Dit is niet waar, wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ze heel goed te oefenen zijn. Ook is de coördinatie en de samenwerking tussen de verschillende spiergroepen met oefeningen goed te verbeteren.

Door de bekkenbodem te oefenen op ontspanning, functionaliteit en duurvermogen en ze weer op de juiste manier te leren gebruiken kunnen ze weer beter gaan werken en zullen de klachten over het algemeen  verminderen. Ook is het van belang een herhaling te voorkomen door het geleerde te integreren tijdens uw dagelijkse handelingen.
Daarnaast zal de bekkentherapeut u, indien nodig, helpen met algemene adviezen omtrent hygiëne, opvangmateriaal, plasgedrag, toilethouding  voeding en drinkgedrag, sporten en problemen rond seksualiteit.