Klachten

Bij een verzwakte bekkenbodem kunnen klachten optreden van ongewild urineverlies of een verzakking.
Ongewild urineverlies komt bij zeer veel vrouwen voor, een op de vier vrouwen heeft er wel eens last van. Bij 6 % van de vrouwen komt dagelijks urineverlies voor. Verzakkingen komen vooral voor op oudere leeftijd:  2,5% van de vrouwen van 45 jaar en 7,5% van de vrouwen boven de 65 jaar bezoeken de huisarts in verband met een verzakking.
Ook kan er een ontlastingincontinentie ontstaan, 4% van de vrouwen boven de 65 jaar heeft er last van. Maar ook moeite hebben met ontlasting en obstipatie kunnen voortkomen uit een slechte functie van de bekkenbodem.
Soms ontstaan klachten door onwetendheid en een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na meerdere blaasontstekingen of na een buik- of prostaatoperatie. Ook bij kinderen kunnen al op jonge leeftijd klachten worden gezien door verkeerd gebruik van bekkenbodemspieren. Hoewel minder algemeen bekend komen ook bij mannen problemen voor die samenhangen met een niet-optimale bekkenbodemfunctie.

Bekkeninstabiliteit of bekkenpijn komt het meeste voor bij vrouwen en wordt meestal veroorzaakt door een verminderde stabiliteit van het bekken tijdens de zwangerschap. Er zijn ook andere oorzaken, die zowel bij mannen als vrouwen kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door een ongeluk of als gevolg van overbelasting bij hypermobiliteit bij het sporten.

Bij een gezonde zwangere heeft de oefentherapeutische begeleiding vooral een preventieve functie. Door een goede houding en beweging met stabiliserende oefeningen en door de bekkenbodemspieren en de spieren die daarmee samenwerken bewust te leren gebruiken,  kunnen veel klachten worden voorkomen.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat, bij tijdige revalidatie van de bekkenbodemspieren na de bevalling, incontinentieklachten voorkomen kunnen worden en dat de kosten van therapie en de kosten van incontinentiematerialen en operatieve ingrepen in het voordeel van de oefentherapie uitvallen. Ook na een prostaatoperatie kan de periode met incontinentieklachten aanzienlijk worden verkort door het trainen van de bekkenbodem.